FacebookThủ Thuật

Tut unlock 092 treo bằng Gmail mới nhất 2021

Tut unlock 092 treo bằng Gmail mới nhất 2021. Giúp bạn mở khoá facebook khi bị Checkpoint.

Bạn nào đang dùng Facebook mà bị treo nick, không đăng nhập được bắt xác nhận thông tin thì làm theo hướng dẫn để mở khóa. Để Unlock 092 Bước đầu dùng VPN để Fake IP France, ngôn ngữ UK.

Tut unlock 092 treo bằng Gmail mới nhất 2021

Bước 1: úp link : https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

Ô đầu tiên phải điền chữ tiếng anh: Ví Dụ như: Help Me Unlock my Facebook

Bước 2: chọn tệp thì bạn chụp ảnh màn hình bị Checkpoint nha

Spam tầm 3 lần như vậy nhé

Bước 3: úp tiếp link: https://www.facebook.com/help/contact/?id=357439354283890

Dòng 1 vẫn ghi như ở trên, Ví dụ : Help Me Unlock my Facebook.

Bước 4: chọn tệp thì bạn chụp ảnh màn hình bị Checkpoint nha.

Cũng spam 3 lần như vậy.

Bước 5: Lại up Link này: https://www.facebook.com/help/contact/logout…

Dòng 1: Điền gmail bị die nhé

Dòng 2: điền: Help Me Unlock my Facebook

Cũng Spam 3 lần như vậy.

Bước 6: là bước quan trọng nhất

Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/?id=378730658849959

Dòng đầu full name: bạn điền tên fb bị die nhé

Dòng 2: date of birth: bạn điền ngày tháng năm sinh vào

Dòng 3: Chọn tệp thì bạn úp cmnd lên nhé

Dòng 4: Additional info: bạn điền: Help Me Unlock my Facebook

Chờ một xíu sẽ bạn sẽ nhận được Email, nhớ vào Gmail để kiểm tra hộp thư đến nhé.

Bạn trả lời mail đó, đính kèm ảnh chụp CMND mặt trước và mặt sau và gửi lại cho Facebook.

Tut unlock 092 treo bằng Gmail mở khóa Facebook mới nhất 2021

Xong Hóng acc về thôi!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button